Alexandrov Choir - Song of Volga Boatman
Ivan Rebroff - Canto dos Barqueiros do Rio Volga
Barqueiros do Volga
Barqueiro cantor
barqueiros do volga
Song of the plains Red Army Choir Boris Alex
Volga Boatmen - Boris Christoff - Song of the Volga Boatmen
Volga Baatmen
NO MEIO DO ALÉM
Barqueiros de Ribadavia-Coral De Ruada-Cristina Torreiro-Xerardo Gómez-E.R.PORTABALES