WASHINGTON BRASILEIRO VOL 1 - COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO AO VIVO 2001. COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO VOL III - COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 5. COMPLETO
Washington Brasileiro DVD Vol 1 Completo " Dj André "
Washington Brasileiro DVD Vol.3 Completo " Dj André "
Washington Brasileiro DVD Vol 2 Completo " Dj André "
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 13 COMPLETO - LANÇAMENTO 2013
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 06 - COMPLETO - AUDIO DO DVD VOL. 01 - 2004
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 2 - COMPLETO