WASHINGTON BRASILEIRO VOL 1 - COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO AO VIVO 2001. COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 5. COMPLETO
Washington Brasileiro DVD Vol 2 Completo " Dj André "
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 13 COMPLETO - LANÇAMENTO 2013
Washington Brasileiro DVD Vol 1 Completo " Dj André "
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 2 - COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO VOL III - COMPLETO
Washington Brasileiro DVD Vol.3 Completo " Dj André "
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 4 - RELAXE E SE ENTREGUE - COMPLETO