WASHINGTON BRASILEIRO VOL 1 - COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 2 - COMPLETO
Washington Brasileiro DVD Vol 1 Completo " Dj André "
WASHINGTON BRASILEIRO AO VIVO 2001. COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO VOL III - COMPLETO
Washington Brasileiro DVD Vol 2 Completo " Dj André "
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 4 - RELAXE E SE ENTREGUE - COMPLETO
WASHINGTON BRASILEIRO VOL 13 COMPLETO - LANÇAMENTO 2013
Washington Brasileiro Ao Vivo 2014 CD Completo
WASHINGTON BRASILEIRO VOL. 08 - AS MAIS + 2008 - COMPLETO